Propspeed voorkomt dat er zich onder de waterlijn zeeplanten aan metalen oppervlakken hechten.
Propspeed werkt omdat het glad is, niet omdat het giftig is.


Wat is Propspeed?
 
Propspeed is een antifouling systeem dat voorkomt dat er zich onder de waterlijn aangroei, zoals pokken, zeewormen, algen en dergelijke, aan metalen oppervlakken hechten. 
 
Propspeed werd 10 jaar geleden in Nieuw-Zeeland ontwikkeld en wordt sindsdien met succes op een toenemend aantal plaatsen in de wereld toegepast. Het systeem bestaat uit de combinatie van de ultra gladde eigenschappen van siliconen en de uitstekende hechting van de twee componenten primer op ferro en non-ferrometalen. Door de ultra gladde toplaag, de clear-coat. is het voor zeeorganismen nagenoeg onmogelijk om zich aan het oppervlakte te hechten. De twee componenten primer zorgt voor een hechte verbinding tussen het metalen oppervlak en de siliconen toplaag. De primer hecht op alle metalen oppervlakken en is bij uitstek geschikt voor brons, aluminium en roestvrij staal.
 
De meeste booteigenaren  en schippers weten uit eigen ervaring dat een boot die na reiniging en nieuwe antifouling te water is gelaten de eerste weken daarna topprestaties levert. Een minder prettige maar onvermijdelijke ervaring is dat deze topprestaties na verloop van tijd afnemen naarmate de aangroei aan het onderwaterschip toeneemt. Die afname van prestaties gaat zelfs verhoudingsgewijs wat sneller als er niet geregeld met de boot wordt gevaren.

Propspeed draagt ertoe bij dat deze topprestaties langere tijd behouden blijven door ervoor te zorgen dat propellers, roeren en trimvlakken vrij van aangroei blijven en hun krachten zo efficiënt mogelijk op het water kunnen overbrengen met een zo gering mogelijk verlies tengevolge van eigen weerstand. Daardoor kunnen propellors doen waarvoor ze gemaakt zijn: door het water snijden en het motorvermogen zo efficient mogelijk in stuwkracht omzetten.
 
De effecten van aangroei op propellers en andere metalen onderwater delen.
 
De aangroei aan propellers en andere metalen onderwater delen, zoals roeren en trimplaten kan leiden tot:
 
  • verhoogd brandstof gebruik
  • verlies van snelheid
  • hinderlijke vibratie van schroefas en daarmee verbonden onderdelen
  • cavitatie
 
Indien er weinig met een boot wordt gevaren, dan neemt de prestatie tengevolge van aangroei al na enkele maanden gemiddeld met 5% tot 10% af. Bij grotere schepen die weinig worden gebruikt kan dit na 1,5 à 2 jaar al 15% tot 20% bedragen. Het betreft hier gemiddelden, exacte cijfers zijn niet makkelijk te geven aangezien een en ander afhangt van de vaarsnelheid, de scheepsgrootte en de rompvorm. In zijn algemeenheid geldt hoe hoger het toerental van de propellers des te groter is het negatieve effect.
 
Cavitatie.
 
Propellers bewegen een boot voorwaarts door het water naar achter te duwen in een spiraalvormig tunnelpatroon. Door aangroei vervuilde propellers verliezen snel hun efficiency doordat er luchtbelletjes in de watertunnel komen die het stuwpatroon verstoren. Dit effect staat bekend als cavitatie. Bovendien kunnen sterker vervuilde propellers in onbalans raken waardoor vibratie optreedt, hetgeen kan leiden tot versterkte slijtage van de schroefaslagers, schroefaskeringen, transmissie en verdere onderdelen van de aandrijflijn.
 
Propspeed Systeem beperkingen.
 
Het Propspeed systeem is ontwikkeld gedurende vele jaren van vallen en opstaan en is verfijnd om uitzonderlijke prestaties te leveren over de hele wereld. De voorbereiding en applicatie instructies moeten worden gevolgd om ervoor te zorgen dat u een bevredigend resultaat krijgt. Het niet volledig uitvoeren van de instructies kan de werking van het systeem verminderen. Propspeed mag alleen aangebracht worden door een door Propspeed erkend bedrijf (“ga naar erkende bedrijven”). Zoals bij elk coating systeem varieert de uithardingssnelheid van de coating door omgevingsinvloeden en hier moet bij het aanbrengen rekening mee worden houden. Wij adviseren een minimum applicatie temperatuur van 5°C met een maximum vochtigheid van 85%.

Elektrolyse van een vaartuig of zelfs van een schip afgemeerd in de onmiddellijke nabijheid kan het coating systeem ernstig beschadigen. Jachthavens met 380/400 volt voeding voor schepen zijn meer vatbaar en worden beïnvloed door nabij gelegen schepen. Propspeed Clear Coat is een zachte coating en kan relatief gemakkelijk worden beschadigd door mechanische slijtage, zoals vistuig of touwen. Als de boot tussentijds uit het water wordt gehaald mogen met Propspeed behandelde onderdelen niet met een hogedrukspuit woren gereinigd. Het reinigen met water en een zachte doek tast de werking van Propseed niet aan.Schepen in ondiepe zanderige gebieden zijn ook gevoelig voor mechanische slijtage van de siliconen toplaag tengevolge van de schurende werking van opwervelend zand.. Het Propspeed systeem wordt niet aanbevolen en ook niet toegestaan voor gebruik in de aquacultuur en mag niet in aanraking komen met etenswaren.

Propspeed Nederland V.O.F
Wilhelminapark 1
4818 SL Breda

Andere Propspeed websites:
http://www.propspeed.com

http://www.lncmarine.com

Importeur voor Nederland en Belgie

KvK. 597 29 791
BTW nr. 1234.56.789B01


Design & Website by